Hand- en polscentrum

Oss - Heesch - Nuland - Rosmalen

Ons team

Eelco Vogels

Eelco Vogels, Gecertificeerd Handtherapeut (CHT-nl) / Ergotherapeut

Na mijn studie ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam ben ik begonnen met werken binnen de arbeidsrevalidatie en reïntegratie. Vanuit mijn eigen praktijk (sinds 2001) ben ik mijzelf steeds meer gaan specialiseren in de behandeling van hand- en polsklachten. In 2011 heb ik de ’Praktijk Opleiding HandTherapie’ in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam met positief resultaat afgerond. Vanuit mijn achtergrond als ergotherapeut ben ik vooral gericht op het zo optimaal mogelijk benutten van de handfunctie. Hierbij kijk ik naar de mogelijkheden die er nog zijn en het wegnemen van beperkingen.

Shakira van Aar

Shakira van Aar, Gecertificeerd Handtherapeut (CHT-nl) / Ergotherapeut

Als ergotherapeut heb ik sinds 2001 ervaring in de behandeling van cliënten met uiteenlopende klachten/diagnoses. Inmiddels heb ik de ’Opleiding Handthrapie’ in Hilversum met positief resultaat afgerond. Mijn ervaring met behandeling van cliënten met handproblemen is vooral gericht op het functioneel handelen. Wat zijn de beperkingen in iemands functioneren, wat kunnen we doen om deze beperking op te heffen? Dit kan met behulp van gericht functioneel trainen, verandering van de handeling of eventueel met behulp van aanpassingen of hulpmiddelen. Mijn specialiteit hierin is het doel van iemand voor ogen houden. Wát zijn taken, rollen en belangrijke activiteiten voor iemand? Het geeft veel voldoening als iemand hiermee zijn zelfstandigheid herwint!

Annemiek van den Eijnden

Annemiek van den Eijnden, Gecertificeerd Handtherapeut (CHT-nl) / Ergotherapeut

Sinds ik in 2004 de opleiding ergotherapie in Rotterdam heb afgerond heb voornamelijk in een praktijk voor fysiotherapie en ergotherapie in Breda gewerkt. Hierbij ging ik vaak op huisbezoek om mensen in hun thuissituatie te helpen oplossingen te vinden voor de praktische problemen waar ze tegenaan liepen als gevolg van hun beperking of aandoening. Ik behandelde voornamelijk mensen met neurologisiche en reumatische aandoeningen en ouderdomsgerelateerde klachten. Een enkele keer gaf ik ook werkplekadviezen en ik heb een aantal cursussen georganiseerd voor verpleging/verzorging over fysieke belasting en tiltechnieken. Ik heb de opleiding handtherapie bij het Npi afgerond. Ik ben toen ook bij Hand- en polscentrum gaan werken. Ik vind het erg leuk om me nu meer op deze doelgroep te richten. Het mooie is dat je als ergotherapeut verder kijkt dan alleen het lichamelijke herstel. Waar gebruikt iemand zijn handen voor en welke beperkingen worden hierin ervaren? Wat moet iemand in zijn handelen veranderen om de klachten te verminderen of terugkeer van de klachten te voorkomen? Op deze vragen probeer ik met mijn cliënten antwoord te vinden en het is erg mooi als dat lukt.

Ellen van Boxtel

Ellen van Boxtel, Handtherapeut / Ergotherapeut

In 2012 heb ik de opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met succes afgerond. Sinds dien ben ik voornamelijk werkzaam geweest in de eerste lijn, in combinatie met ouderenrevalidatie. Met name het werken in de eerste lijn vind ik erg leuk omdat ik daarbij vaak bij cliënten thuis kom om samen op zoek te gaan naar oplossingen voor de beperkingen die zij ervaren. Sinds begin 2016 ben ik werkzaam bij Hand- en polscentrum als handtherapeut. Het werk als handtherapeut spreekt mij erg aan omdat je heel gespecialiseerd werk doet, maar het is toch heel divers. Wanneer we er samen voor kunnen zorgen dat de klachten van de handen verminderen/verdwijnen, is iemand ook weer beter in staat om handelingen in zijn dagelijkse leven uit te voeren. Dat geeft mij dan weer voldoening als ergotherapeut.

Marjolein Martens 

Marjolein Martens, Handtherapeut / Ergotherapeut

In 2016 heb ik de opleiding Ergotherapie aan Hogeschool Zuyd te Heerlen met succes afgerond. Tijdens mijn stages heb ik kennis mogen maken met dwarslaesies, chronische pijn en amputaties. Sinds 2017 ben ik werkzaam bij het Hand- en polscentrum. Als handtherapeut/ergotherapeut richt ik mij op het verbeteren van de zelfstandigheid van de persoon. Problemen/klachten aan de hand en pols kunnen veel impact hebben op iemands leven. Het geeft mij voldoening als therapeut om samen deze klachten te verminderen, waardoor dagelijkse handelingen makkelijker uit te voeren zijn. 


Imke Vriens-Bunthof, Handtherapeut / Ergotherapeut

Nadat ik in 2008 ben afgestuurd als ergotherapeut ben ik begonnen met het werken in een eerste lijns praktijk. Hierbij begeleidde ik mensen in hun thuissituatie met zoeken naar praktische oplossingen voor de problemen die zij ervaarden als gevolg van de fysieke of mentale beperking. Na een paar jaar ben ik gaan werken in een verpleeghuis gericht op geriatrische revalidatie. Ik heb hier met name gewerkt met cliënten met neurologische en/of orthopedische aandoeningen. Daarnaast heb ik les gegeven aan de opleiding ergotherapie en gaf ik scholingen aan mensen in de zorg. Sinds 2017 ben ik werkzaam bij het Hand- en polscentrum. Ik werk graag samen met de cliënten, aan het herstellen van de beperkingen en het zoeken naar oplossingen, zodat cliënten zoveel mogelijk betekenisvol kunnen blijven handelen.