Verwijzing

Aanmelden of een afspraak maken kan telefonisch, per email of via deze website. De behandeling in Hand- en polscentrum wordt gestart op basis van een schriftelijke verwijzing van uw huisarts, specialist of bedrijfsarts. Deze schriftelijke verwijzing mag een standaard verwijsformulier zijn.

Als het gaat om een spoedaanmelding, is het voor ons van belang dat de verwijzend arts hierover met ons in contact treedt. Let op: bij spoed alleen telefonisch aanmelden/overleggen.